Trogirska diploma

Trogirska diploma, privilegij koji je hrvatsko-ugarski kralj → Koloman podijelio Trogiru 25. V. 1107. prilikom osvajanja dalmatinskih gradova. Sadržavao osam članaka. Njome je obećana zaštita trogirskoj komuni, slobodan izbor kneza (načelnika) i biskupa, pravo autonomnoga donošenja zakona, Trogiru ostaje trećina prihoda od prometa u luci i jamči se da se od grada neće tražiti taoci niti da će ugarska vojska ulaziti u Trogir bez dopuštenja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: