Kabylie

Kabylie, planinski kraj na S Alžira na području Tell Atlasa, od grada Alžira do tuniske granice. Obuhvaća Veliku Kabiliju (Grande Kabylie) omeđenu r. Isser na Z i vadijem Soummam, Malu Kabiliju (Petite Kabylie) oko zaljeva Bejaia, i Kabiliju Collo (Kabylie de Collo) u zaleđu rta Bougaroun. Vlažno podneblje, planinske bujice, dijelom očuvane šume. Ležišta željezne, olovne i bakrene rude. Područje naseljeno Berberima (Kabili). Berberska plemena od rane prošlosti pružala su otpor Rimljanima, Arapima i Turcima, a u drugoj polovici XIX. st. Francuzima te u velikoj mjeri očuvala svoju kult. baštinu i način življenja.