sloboda savjesti i vjeroispovijesti

sloboda savjesti i vjeroispovijesti, slobodno očitovanje mišljenja ili stava, kao i slobodno očitovanje vjere ili kakva drugog uvjerenja. Spada u osnovna ljudska prava, obuhvaćena je Sveopćom deklaracijom o ljudskim pravima UN-a iz 1948. Ustavom RH, čl. 40, zajamčena je sloboda savjesti i vjeroiposvijesti, a vjerske su zajednice jednake pred zakonom te odvojene od države.