minojski jezici

minojski jezici, neprecizan naziv za jezike ili jezik kojim su govorili Eteokrećani, predgrčko stanovništvo otoka Krete. Neki jezikoslovci u taj kompleks svrstavaju i pelazgijski, jezik predgrčkoga stanovništva kopnene Grčke, no taj bi mogao biti srodan tračkomu. Po riječima preuzetima u grčki jezik, moglo bi se zaključiti da se radi o indoeuropskom jeziku hetoluvijskoga ili kojega drugoga tipa. Na Kreti i u okolini u predgrčko su se vrijeme (i u grčko) upotrebljavala i pisma (minojska pisma). Bila su to pisma slikovnoga tipa (hijeroglifskoga, starije A, u prvoj pol. II. tisućljeća, i mlađe B) i slogovna pisma linearnoga tipa (starije A, nešto prije sredine II. tisućljeća, i mlađe B, početkom druge pol. II. tisućljeća, poznato s Krete, iz Mikene i dr.). Ciparsko slogovno pismo (s grčkim tekstovima i tekstovima na predgrčkom jeziku, eteociparskom) nastalo je od linearnoga A. Među ta minojska pisma uvrštava se i posebno slogovno pismo s festskoga diska (Phaistos, na Kreti), iz XVII. st., nepročitano.