Haag

Haag
Haag (niz. ‘s-Gravenhage, također Den Haag), sjedište niz. vlade i gl. grad niz. provincije Zuidholland, u blizini obale Sjev. mora, uz kanal Rotterdam–Amsterdam; 442 200 st. Prehr. ind. (čokolada), elektronika, tiskarstvo, proizvodnja namještaja, stakla, keramike i razne luksusne robe. Trgovina, bankarstvo, sjedište više velikih tvrtki (Royal Dutch Shell, KLM). Pretežito rezidencijalan grad, gl. niz. upravno središte sa sjedištem Parlamenta i vrhovnog suda te većinom veleposlanstava. Sjedište međunar. ustanova (Međunar. sud, Europol, Međunar. sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije), međunar. konferencijsko središte. Glazb. i plesni konzervatorij (1826), Umj. akademija (1682), Kralj. knjižnica, galerija Mauritshuis (niz. slikari XV–XVII. st.), muzeji. Očuvana jezgra s više srednjovj. zgrada i palača, tornjeva i vrata (Binnenhof i Buitenhof). Katedrala Groote Kerk iz XV. st., grad. vijećnica iz XVI. st., Palača mira (1913). U okolici više elitnih odmorišta. Prom. čvorište. Poč. XIII. st. lovište. Dvorac podignut 1248, ubrzo rezidencija niz. grofova (Binnenhof). Postaje središte otpora Španjolcima potkraj XVI. st. Diplomatsko središte za Nizozemske republike u XVII. st. Mirovne konferencije 1899. i 1907. jačaju ulogu međunar. diplomatskog središta. Od 1913. stalno sjedište niz. vlade.