islamizam

islamizam, radikalni vjersko-polit. pokret nastao u drugoj pol. XX. st. koji zahtijeva uspostavu islam. države uz strogu primjenu islam. načela u svim segmentima života, te se opire svakome sekularnom zap. utjecaju. Pokret je nastao u Egiptu 1927. kada Hasan-al-Banna osniva organizaciju Musl. braća. Slično, u tada također brit. Indiji, 1941. nastaje Djamaat-i-Islami. Ostvarenju takva projekta najbliža je Homeinijeva islamska revolucija u Iranu, od 1990-ih ipak s naznakama reformizma. Također, naziv za islam. fundamentalizam.