La Fontaine, Jean de

Jean de La Fontaine

J. de La Fontaine, ilustracija za basnu Gavran i lisica
La Fontaine, Jean de, franc. pripovjedač i pjesnik (Château-Thierry, 8. VII. 1621 – Pariz, 13. IV. 1695). Pisao dram. tekstove (Eunuh i Klimena), poeme (Adonis) te narativno djelo Ljubav Psihe i Kupida. Najistaknutije su mu Priče i pripovijesti u stihu i Basne (objavljene u 12 knjiga), kojima je stekao svj. slavu (npr. Cvrčak i mrav, Gavran i lisica, Lisica i roda).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: