Mohačka bitka

Mohačka bitka
Mohačka bitka, bitka koja se vodila 29. VIII. 1526. kraj → Mohača u Mađarskoj, u kojoj je nadmoćna osmanska vojska (oko 200 000 vojnika), pod vodstvom sultana → Sulejmana I. Veličanstvenog, porazila hrvatsko-ugarsku vojsku (oko 28 000 vojnika) pod vodstvom kralja → Ludovika II. Jagelovića. Osmanlije su prethodno zauzeli Osijek (14. VIII.), sagradili most preko Drave i prešli u Ugarsku. Kralj nije sačekao → Krstu Frankapana s glavninom hrvatske vojske, ni → Ivana Zapolju s erdeljskom vojskom, nego je zapodjenuo bitku u kojoj je i sam poginuo utopivši se u potoku Čelej (Csele). Kriza u kraljevstvu još se produbila borbom između Ivana Zapolje i → Ferdinanda I. Habsburškog za ispražnjeno prijestolje te je osmanska sila prodirala sve dublje u Europu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: