Wyandotte

Wyandotte, grad na JI sav. amer. države Michigan, na r. Detroit, 5 km jz od Detroita; grad 26 600 st., aglomeracija Detroit–Windsor 5 905 800 st. Naselje osnovano 1818, grad od 1854. God. 1864. otvorena prva moderna čeličana (proizvodnja Bessemerovim procesom) u SAD-u; poznato brodograđevno središte (1870–1920). Razvijena raznolika ind.; čeličane, metaloprerađivačka, cementna, kem. i ind. plastičnih masa i dijelova za automobile. Pov. muzej.