Xi Jiang

Xi Jiang (prema W.-G. Hsi Chiang ili Hsi Jiang), također Si Kiang, u prijevodu Zap. rijeka, najdulja rijeka juž. Kine, duga 1960 km; porječje 329 000 km2. Izvire u planinama sred. dijela provincije Yunnan (na visini od o. 2100 m), teče općenito jugoist. i ist. smjerom, do ušća u Juž. kin. more z od Macaa. Ušće r. Xi Jiang zajedno s rijekama Pei Jiang i Tung Jiang čini prostranu deltu Kanton (Guangzhou, o. 3900 km2) koja se još naziva i Delta Biserne rijeke. To je jedno od najgušće naseljenih područja Kine (gradovi Guangzhou, Hong Kong, Macao, Jiangmen, Foshan) i područje intenzivne industr. i poljoprivr. proizvodnje. Veći brodovi plove do grada Wuzhoua; porječje Xi Jianga obuhvaća o. 11 000 km vodenih putova.