Dušanov zakonik

Dušanov zakonik, najveći i najznačajniji zbornik pravnih propisa feudalne Srbije, donesen na državnom saboru u Skoplju 1349. za vladavine srpskog cara → Dušana Stefana; dopunjen na saboru u Serezu 1354. Izvornik nije sačuvan; po struškom prijepisu sadrži 201 član, a izvori su mu: odredbe bizantskog prava, bazilike; ugovori s Dubrovnikom, iz kojih su preuzete odredbe o povlasticama trgovaca i pojedini pravni običaji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: