Požeška gora

Požeška gora, gora na jugozapadnom rubu Požeške kotline, u Slavoniji; najviši vrh Kapovac ili Kapavac (618 m). Pruža se u smjeru istok–zapad u duljini od oko 25 km. Presijeca je cesta Nova Kapela–Požega i dijeli na niži (istočni) i viši (zapadni) dio. Manjim je dijelom obrasla bukovom i hrastovom šumom. Na padinama vinogradi i voćnjaci. U podnožju su veća naselja: Požega, Pleternica i Staro Petrovo Selo. Turizam (izletnički); planinarenje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: