mudrost

mudrost, pojam kojim se označuje posebna kvaliteta inteligencije, znanja i djelovanja, tako da svi ti pojmovi čine određeno jedinstvo. Katkad se rabi i kao istoznačnica za pamet, premda ova označava sposobnost za mudrost, ali ne još i samu mudrost. U starih Grka m. (sofía) je odlika filozofa koji teži istinskom znanju, a to je znanje radi samog znanja, a ne radi nekog uspjeha, stjecanja neke vještine ili probitka. Ono je i poznavanje samoga sebe. Tako je m. uvijek usuglašenost između volje, znanja i svrhe. Ona pobjeđuje i strah od smrti (Sokrat). U orijentalnim filozofijama m. se odnosi na uvid u istinu svijeta, a ne samo na njegovo (vanjsko) poznavanje. Ona donosi spokoj i unutar. zadovoljstvo mudracu, te je i put drugima. Ta se razlika očuvala i u današnjem običnom značenju riječi kada se za nekog kaže da je inteligentan, ali da nije mudar, ili da mnogo zna, ali da ne postupa mudro.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: