MARC

MARC (akr. od engl. Machine-Readable-Cataloging), format za strojno čitljivo katalogiziranje; međunar. standard koji se koristi u mnogim zemljama za strojnu obradu različite vrste građe (monografije, serijske publikacije, audiovizualna i elektron. građa); razvijali su ga od 1966. u amer. Kongresnoj knjižnici, od 1967. format MARC II uveden u petnaest knjižnica; razvijane su i verzije LCMARC i USMARC. Brit. knjižnica započela je nešto poslije razvoj UKMARC-a te BLDMARC-a i BNBMARC-a. I ostale su zemlje razvijale svoje verzije koje se danas usklađuju kako bi se podaci mogli preuzimati i razmjenjivati. U hrv. knjižnicama u upotrebi je UNIMARC, standardni format koji razvija Radna grupa IFLA-e.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: