Markova špilja

Markova špilja, prapov. nalazište na otoku Hvaru s nalazima keramike, životinjske plastike i nakita iz starijega, sr. i kasnoga kamenog, bakrenog, brončanog i željeznog doba, te iz vremena grč. kolonizacije i rim. vladavine.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: