Nara

Nara, prefektura u sred. dijelu poluotoka Kii, juž. Honshū, Japan, ji od Ōsake; 3691 km2, 1 436 300 st. Gl. grad Nara, veći gradovi Kashihara, Ikoma, Sakurai, Tenri. Većinom planinski kraj, na SZ je niska zavala Nara u kojoj živi većina stanovništva. Razvijeno poljodjelstvo (riža, pšenica, cvijeće, voće). Tradic. obrti. Turizam. Jedna od najvažnijih kult.-pov. pokrajina Japana.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: