Wüthrich, Kurt

Kurt Wüthrich
Wüthrich, Kurt, švicarski kemičar (Aarberg, 4. X. 1938). Razvio nove spektroskopske tehnike nuklearne magnetske rezonancije (dvodimenzionalni spektri, uporaba nuklearnog Overhauserova efekta), primijenio spektroskopske metode u proučavanju biološki važnih makromolekula, osobito proteina. Dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 2002. Druga polovina nagrade pripala je  K. Tanaki i J. B. Fennu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: