Vukomeričke gorice

Vukomeričke gorice (također Kravarske gorice i Vukomeričko humlje), nisko pobrđe, Zagreb. županija, o. 20 km j od Zagreba. Prosj. visina 200 m; najviši vrhovi Žeridovka (255 m) i Kravarščica (243 m). Pruža se u smjeru SZ–JI u duljini od o. 30 km. Izvorište manjih rijeka. Prekriveno šumom. Razdvaja porječja Odre na S i Kupe na J. Izvori mineralne vode (Jamnica); ležišta ugljena i nafte. Važ. naselja: Kravarsko, Donji i Gornji Hruševec, Dubranec, Vukomerić.