Walker, John Ernest

Walker, John Ernest, brit. kemičar (Halifax, 7. I. 1941). Doktorirao na Oxfordu. Istraživao sekvence proteina i nukleinskih kiselina u mitohondrijima. Posebno se bavio membranskim proteinima odgovornima za procese oksidativne fosforilacije. Zbog otkrića enzimatskih mehanizama biosinteze adenozin-trifosfata (ATP), podijelio je s P. D. Boyerom i J. C. Skouom Nobelovu nagradu za kemiju 1997.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: