timbar

timbar (franc.), svojstvo tona po kojem uho razlikuje tonove iste visine, jačine i boje. Iako joj nije istovjetan, često se zamjenjuje s bojom tona. T. ovisi ponajprije o svojstvu tvari koja rezonira, o stupnju jačine osnovnog tona, amplitudi, strukturi i sklopu jačine gl. alikvotnih tonova određenog izvora zvuka, kao i o frekvenciji tona. Najširu lepezu t. ima ljudski glas.