interkulturalizam

interkulturalizam, suživot različitih kultura te politika koja potiče takve vrijednosti; slično: multikulturalizam. Termin se sve više rabi u modernim kult. politikama koje imaju za cilj zaštitu kult. različitosti, sprječavanje sukoba koji bi proizlazili iz kulture i harmonično prožimanje različitih kultura, uz očuvanje zasebnih kult. identiteta. Važan prilog tim stavovima, uz pojedine rezolucije Uneska, dala je i Opatijska deklaracija, dokument Vijeća Europe usvojen na ministarskoj konferenciji u Opatiji 2003.