Nikola, sv.

sv. Nikola, L. Dobričević Marinov, dio poliptiha
Nikola, sv. (grč. Nikólaos), biskup (Patara, o. 270 – Mira, o. 350). Biskup Mire u Liciji; sudjelovao 325. na I. ekumenskom saboru u Nikeji. Ugl. su legendarni podaci o njegovu životu i radu: utišao oluju na moru, opremio mirazom tri djevojke, darivao novac, spašavao djecu. Zaštitnik pomoraca. Njegovo tijelo preneseno je iz Mire u Bari, gdje se do danas nalazi njegovo veliko svetište. Posebno štovan i na kršć. Istoku; zaštitnik Rusije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: