sotonizam

sotonizam, štovanje Sotone, prisutno u različitim kvazireligioznim pokretima. Potječe od prakse srednjovj. dualističkih sekti (luciferijanaca) koje su vjerovale da se treba zaštititi od Sotone održavanjem njegova kulta. U XIX. i XX. st. na s. snažno utječe engl. okultist A. Crowley. Prakticiraju se različiti obredi (crna misa, seksualne orgije i dr.) kako bi se uz pomoć Sotone osigurale magijske moći. Svojevrstan sublimirani intelektualni smisao dobio je s. u modernoj književnosti, bilo kao slavljenje zabranjenog užitka (Byron, Baudelaire, Carducci), ili kao faustovska pobuna protiv moralnog poretka (Goethe).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: