Mijtens

M. Mijtens, Autoportret, 1740, Budimpešta, Muzej lijepih umjetnosti
Mijtens (Mytens, Meytens), obitelj niz. slikara. Daniel st. (Delft, 1590 – Delft, 1648) djelovao u Engleskoj kao dvorski slikar Jakova I. i Karla I. sve do dolaska A. Van Dycka 1635. Ugl. radio elegantne portrete u naravnoj veličini, isprva u maniri Rubensa, potom Van Dycka. Martin van (Stockholm, 24. VI. 1695 – Beč, 23. III. 1770) u stilu rokokoa radio portrete eur. kraljeva i aristokracije u minijaturi i emajlu; u Beču izveo zidne slike u Schönbrunnu.