Uaxactún

Uaxactún, ruševine grada Maya u pokrajini Petén, Gvatemala, 20 km od Tikala, drugoga važnoga grad. središta Maya. Drži se da začeci grada potječu iz razdoblja pr. Kr. Ostaci piramidalnih hramova, osmatračnica Sunca, predmeta, keramike i dr. datiraju u klas. razdoblje mayanske kulture (između 100. i 900. g.). Značenje grada opada u IX. st., a u X. st. je napušten.