Qiongshan

Qiongshan (prema W. G. Ch’iung-shan, pinyin Qiongshan), također Kiungshan, gl. grad otoka (istoimena provincija) Hainan, Juž. kin. more, jugoist. Kina; 87 700 st. Povezan s izvoznom lukom Haikouom koja se nalazi si od grada.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: