transhumanca ili transhumantno stočarstvo

transhumanca ili transhumantno stočarstvo, vrsta polunomadskog načina života koji se sastoji u sezonskom kretanju dijela stanovništva i stoke između planinskih područja (pašnjaka) u toplijem dijelu godine i nizinskih područja (pašnjaka) u hladnijem dijelu godine. Većina st. koja se bavi transhumantnim stočarstvom bavi se i poljodjelstvom i živi u sezonskim naseljima. U širem smislu, t. obuhvaća i sezonska preseljivanja iz nižih u više geogr. širine i obratno (Sibir). Kao oblik života u većoj se mjeri zadržala u manje razvijenim planinskim područjima Azije, Juž. Amerike i Europe. U prošlosti je bila karakteristična za Sredozemlje, ali novi oblici gosp. djelatnosti i života gotovo su je u potpunosti potisnuli.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: