globalizacija

globalizacija (franc.), proces ujednačavanja različitosti u svijetu. Pojam se javlja u suvr. ekon., sociol., ekološkim, kulturološkim i drugim studijama koje istražuju nove odnose između sve izraženijeg utjecaja svj. tržišta s visokom konkurentnom moći međunar. korporacija, novih tehnologija, os. razvitka komunikacijskih procesa, industr. i postindustr. razvitka sa soc. i demograf. promjenama, te potrebe uravnotežena korištenja i razvijanja svj. prir., gosp. i ljudskih resursa, potrebe za očuvanjem kult. različitosti, soc. prava, kult. baštine i prir. okoliša, kao i u vezi s pitanjima redefiniranja shvaćanja nac. suvereniteta unutar svj. polit. i ekon. asocijacija. Kako se ti procesi i odnosi javljaju uz proturječne interese i posljedice, od kojih mnoge nisu niti sagledane, ili mnogima djeluju prijeteće, proces globalizacije zadobio je svoje pristaše i institucionalne nosioce (npr. WTO), globaliste, kao i gorljive protivnike, antiglobaliste, izražene i u radikalnim, os. ekološkim, ali i novim polit. pokretima. Postupno teme odnosa globalizacije i održivog razvitka postaju i predmet razmatranja najodgovornijih međunar. konferencija i tijela, kao što se i antiglobalistički pokreti javljaju u radikaliziranim oblicima (demonstracije u Torinu 2003. i dr.).