Woodward, Robert Burns

Robert Burns Woodward
Woodward, Robert Burns, američki kemičar (Boston, 10. IV. 1917 – Cambridge, Massachusetts, 8. VII. 1979). Profesor Harvardova sveučilišta od 1946. Proučavao mehanizme mnogih organskih reakcija, pripravio niz važnih spojeva poput kolesterola, strihnina i cefalosporina. Razvio upotrebu spektroskopskih metoda za identifikaciju kemijskih spojeva, a s Wilkinsonom započeo istraživanja u području organometalne kemije. Tijekom laboratorijske sinteze vitamina B12 otkrio pravila za određivanje stereokemije pericikličkih reakcija temeljena na simetrijama orbitala (Woodward-Hoffmannova pravila). Time je započeo svoja istraživanja i u području teorijske kemije. Za mnogobrojna dostignuća i otkrića dobio Nobelovu nagradu za kemiju 1965.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: