Kohn, Walter

Kohn, Walter, amer. fizičar austr. podrijetla (Beč, 9. III. 1923). Prof. u Pittsburghu (od 1950), San Diegu (1960–79) i Santa Barbari (1979–91). Nobelova nagrada za kemiju (s Johnom A. Popleom, 1998) za primjenu kvantne mehanike na razumijevanje kem. veze među atomima. Otkrio da se energija sustava atoma ili molekula može izračunati iz prosječne gustoće elektrona u svakoj točki sustava što je olakšalo računanje i predviđanje geometrijske strukture čak i velikih molekula, a time i složenih enzimskih i drugih kem. reakcija.