Ieper ili Ypres

Ieper ili Ypres
Ieper (flam.) ili Ypres (franc.), grad u provinciji West-Vlaanderen (Zapadna Flandrija), jugozap. Belgija, nedaleko od Bruggesa i franc.-belg. granice; 35 300 st. Tekst. (pamučna i vunena) ind., proizvodnja sapuna, kovinskih proizvoda te pića. Got. katedrala i vijećnica iz XIII. st. (obnovljene nakon I. svj. rata). U sr. vijeku grad je imao o. 200 000 st. i bio jedan od najvažnijih trg. središta u Europi; značenje opada nakon XVI. st. Franc. oblik imena grada dao je naziv bojnom otrovu plikavcu → iperitu.