društvo s ograničenom odgovornošću

društvo s ograničenom odgovornošću, oblik poduzeća koji ugovorom stvaraju fizičke ili pravne osobe, upisuju ga u trgovački registar, i za njegove dugove odgovaraju samo svojim ulozima. Članovi unose u društvo unaprijed dogovoreni temeljni kapital, i dijele među sobom dobit razmjerno veličini svojih uloga. Za obveze društva ne odgovaraju svojom ostalom imovinom, već im je odgovornost ograničena samo na njihove uloge u društvo koje gube u slučaju stečaja. Ovakva su poduzeća zbog toga obično zakonski dužna u svoj naziv staviti oznaku da se radi o društvu s ograničenom odgovornošću (u nas d. o. o.).