Županov, Josip

Županov, Josip, hrvatski sociolog (Srednje Selo, Šolta, 14. IX. 1923 – Zagreb, 12. XI. 2004). Diplomirao pravo u Zagrebu. Stipendist Fordove fundacije na Sveučilištu Cornell 1961–62. Doktorirao društveno-političke znanosti u Ljubljani 1965. Glavni urednik nakladničkoga poduzeća Naprijed u Zagrebu, profesor Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu 1968–73. i Fakulteta političkih znanosti 1973–94. Istraživao strukturu društvene moći i probleme društvene krize. Član HAZU. Važnija djela: Samoupravljanje i društvena moć, 1969; Sociologija i samoupravljanje, 1977; Poslije potopa, 1995; Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, 2002.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: