Evans, Martin

Evans, Martin, brit. biolog (Stroud, 1. I. 1941). Studirao na sveučilištima u Cambridgeu i Londonu, gdje je i doktorirao te postao prof. anatomije i embriologije. Poslije prelazi na odjel genetike Sveučilišta u Cambridgeu gdje se bavio genetikom transgeničnih miševa. Zbog svojega rada na razvoju genski promijenjenih miševa (engl. knock-out mice), proučavanju matičnih stanica i razvijanju tehnologije ciljane genske manipulacije, podijelio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2007. s M. Capecchijem i O. Smithiesom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: