Mello, Craig Cameron

Mello, Craig Cameron, amer. biolog (New Haven, 18. X. 1960). Diplomirao molekularnu i raz-vojnu biologiju (Boulder, Colorado). Neko vrijeme radio na Harvardovu sveučilištu te postao prof. molekularne medicine na Sveučilištu u Massachusettsu. Za dokaz da ribonukleinska kiselina (RNK) ima ključnu ulogu u genskoj regulaciji te za otkriće temeljnih mehanizama nadzora protoka genetičkih informacija, podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2006. s A. Fireom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: