Paz Zamora, Jaime

Paz Zamora, Jaime, bolivijski političar (La Paz, 15. IV. 1939). Studirao u Belgiji. Za diktature H. Banzera u izbjeglištvu u Čileu. Osnovao Revoluc. pokret ljevice, MIR, 1971. Nakon povratka u zemlju 1978. ujedinio se s nacionalističkim revoluc. pokretom ljevice u Demokr. i nar. uniju, UDP. Izborni pobjednik 1978. i 1980, ali je vojska onemogućila preuzimanje vlasti. Izbjegao atentat 1980. U izbjeglištvu 1980–82. Nakon pada diktature 1982. kongres je priznao rezultate iz 1980. Potpredsj. Bolivije 1982–84. Nakon sklapanja sporazuma s generalom Banzerom, predsj. republike 1989–93.