udar električne struje

udar električne struje (lat. electrocutio, ictus electricus), snažan udar iz vodiča el. napona. Jačina udara ovisi o napetosti, jakosti i vrsti struje, o otporu, kontaktnoj površini, smjeru prolaza kroz tijelo i dr. El. struja izaziva oštećenja na tijelu (el. biljeg), na mjestima ulaza i izlaza, kao i na putu kojim je prolazila kroz tijelo. Može doći i do zastoja srca. Osobu treba izdvojiti iz strujnoga kruga i primijeniti umjetno disanje i masažu srca.