Šamšiadad I.

Šamšiadad I., kralj Asirije. Na vlast došao nasilnim putem. Vladao od o. ←1815. do ←1782. Osvojio Mari. Podigao najstariju palaču u gradu Ašuru (danas Qal’at Sharqat), vodećem vjerskom središtu Asirije. Brojna klinopisna korespondencija Šamšiadadova dvora pronađena je prilikom arheološka istraživanja palače u Mariju. Otac Jasmahadada i Išmedagana, koji su zemljom upravljali kao potkraljevi.