Puttnam, David

Puttnam, David, britanski producent (London, 25. II. 1941). Produkcijom se bavi od kraja 1960-ih, radeći isprva na modernističkim filmovima glazbene tematike (Performance, 1970, N. Roega, te Mahler, 1974, i Lisztomania, 1975, oba K. Russela). Producirao filmove novih britanskih redatelja A. Parkera (Bugsy Malone, 1976, Ponoćni ekspres, 1978), R. Scotta (Dvoboj do istrjebljenja, 1977), A. Lynea (Lisice, 1980), H. Hudsona (Vatrene kočije, 1981) i dr. Zauzima ključno mjesto u preporodu britanskoga filma 1980-ih.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: