Xiangtan

Xiangtan (prema W.-G. Hsiang-t’an), također Siangtan, grad na I provincije Hunan, juž. Kina, na sutoku rijeka Xiang Jiang i Lian Shui; 676 200 st. Riječna luka, trg. i industr. središte bogata poljoprivr. kraja (uzgoj riže, ljekovitog bilja); tekst., prehr., ind. el. opreme i kabela, čeličana. Sveučilište. U okolici rudnici manganove rude. Osn. u VI. st., na sadašnjoj lokaciji od VIII. st. Otvoren za međunar. trgovinu od 1905. Značajniji industr. razvoj nakon II. svj. rata.