Ontario

Ontario, Otawa

Ontario, zgrada Parlamenta u Torontu (desno)

Ontario, Thousland otoci na rijeci St. Lawrence
Ontario, provincija (od 1867) u Kanadi; 1 068 580 km2, 12 569 200 st. Graniči s provincijama Québec na I i Manitoba na Z; na S su Hudsonov i Jamesov zaljev, na J četiri od pet Velikih jezera (Ontario, Erie, Huron i Superior) kojima prolazi granica sa SAD-om. Gl. grad Toronto; u ist. dijelu, uz granicu s Québecom, nalazi se kan. gl. grad Ottawa. Ostali veći gradovi: Mississauga, Hamilton, Kitchener, London, St. Catharines, Windsor, Oshawa, Thunder Bay i dr. Stjenovit i neravan, većinom nepristupačan kraj (dio Kanadskoga štita), s gustim šumama (54% površine), brojnim jezerima (o. 250 000) i rijekama. Na S je prostrana močvarna nizina uz Hudsonov i Jamesov zaljev, a na JI nizina uz r. St. Lawrence i jezera Ontario i Erie. Rijeke se koriste za hidroenergiju (najvažnija Niagara) i plovidbu (gl. vodeni put St. Lawrence Seaway). Poljoprivreda (duhan, voće i povrće, kukuruz, šećerna repa, soja, vinova loza; mliječno stočarstvo); uzgoj ribe. O. je najvažnije industr. (automob., zrakoplovna, kovinska, tekst., prehr., drvna, elektrotehn., kem., elektron. ind., metalurgija, strojogradnja) i rudarsko područje Kanade (nikal, bakar, željezo, cink, zlato, srebro, kobalt, platina, uran, nafta i plin; ležišta nikla kraj Sudburyja među najvećima na svijetu). Težište naseljenosti, urbanizacije i industrijalizacije je na JI, uz zap. obalu jezera Ontario, od Oshawe preko Toronta do r. Niagare (tzv. Golden Horseshoe ili Zlatna potkova). Turizam; slapovi Niagare, 6 nac. parkova (najveći Pukaskwa, 1879 km2), 272 provincijska parka (ukupne površine 70 tis. km2, najveći Algonquin, 7725 km2). Brojna sveučilišta (najvažnije u Torontu) i visoke škole. Više od 60 zračnih luka (najveća Toronto, 23 mil. putnika godišnje, najviše u Kanadi).
Povijest
Prije dolaska Europljana područje O. naseljivala su indijanska plemena Huroni, Neutral i Tobacco. God. 1613. stiže franc. istraživač S. de Champlain. Do 1763. O. je u sastavu Nove Francuske, kada prelazi u posjed Vel. Britanije. God. 1791. ustrojen kao dio Gornje Kanade. Zakonom o Brit. Sjev. Americi iz 1867. Zap. Kanada ustrojena je kao pokrajina O. i jedna od četiriju pokrajina novog dominiona Kanade. Gosp. razvoj jača nakon dovršenja Kan. pacifičke željeznice.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: