Vuka

Vuka u Vukovaru
Vuka, r. u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji; duga 112 km, porječje 644 km2. Izvire na jugozap. padinama Krndije; u izvorišnom dijelu jezero Borovik. Utječe u Dunav u Vukovaru. U svojem toku jako meandrira; tok reguliran. U dolini poljoprivr. površine. Bogata ribom; ribolov. Natapanje. Najvažnije naselje na obalama je Vukovar.