Šamšiadad V.

Šamšiadad V., kralj Asirije. Sin i nasljednik Salmanasara III. Vladao od ←823. do ←811; vlast stekao nakon ratovanja protiv brata Ašurdaninapala. Učvrstio svoju vlast borbama protiv Babilona te sjev. i ist. susjeda. Suprug Semiramide, koja je imala velik utjecaj na drž. politiku. Ruševine Šamšiadadove rezidencije nalaze se u Tel Leilanu u sjeveroist. Siriji.