Brenner, Sydney

Brenner, Sydney, južnoafrički i britanski biolog (Germiston, 13. I. 1927). Doktorirao u Oxfordu. S F. Jacobom i Matthewom Meselsonom otkrio glasničku ribonukleinsku kiselinu (mRNK) 1961. Pridonio razvoju molekularne biologije uvevši u istraživanja oblić Caenorhabditis elegans na kojem je dokazao ključne događaje u razvoju živčanog sustava i programirane stanične smrti (→ apoptoza). Podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2002. s → R. Horvitzom i → J. Sulstonom.