UNPROFOR

UNPROFOR (akr. od United Nations Protection Force, Zaštitne snage UN-a), međunar. mirovna operacija u državama bivše Jugoslavije, pokrenuta na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti br. 743 od 21. II. 1992. U njoj je sudjelovalo 45 000 ljudi, od toga 18 700 u Hrvatskoj. Mandat joj je utvrđen tzv. Vance-Owenovim planom, a mijenjao se slijedom razvoja događaja. Sjedište operacije bilo je u Sarajevu do 1993, kada je zbog srpskih napada Gl. stožer preseljen u Zagreb. Nakon Daytonskog sporazuma 1995. ustanovljen je UNCRO (akr. od engl. United Nations Confidence Restoration Operation, Operacija UN-a za obnovu povjerenja), aktivan do 1998.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: