Đa Lat (Da Lat, Dalat)

Đa Lat (Da Lat, Dalat), grad u j Vijetnamu, na visoravni Lam Vien, o. 300 km cestom si od Ho Ši Mina; 123 000 st. Privlačan krajolik borovih šuma, jezera i planinskih tekućica i ugodno podneblje razlog su što su Francuzi poč. XX. st. potaknuli razvoj grada kao planinskog lječilišta i odmorišta (na o. 1500 m n. m.). Bio ljetnim gl. gradom; iz toga doba rezidencije. Turizam, hoteli, vile. U okolici plantaže kaučukovca, čaja i kave; povrtlarstvo, voćarstvo, cvjećarstvo. Želj. veza s lukom Phan Rang na priobalnoj želj. pruzi. Zračna luka Lien Khuong udaljena 30 km.