Greengard, Paul

Greengard, Paul, američki neurobiolog (New York, 11. XII. 1925). Diplomirao fiziku, ali se posvetio biofizici i doktorirao na Sveučilištu Johns Hopkins. Radio na sveučilištima u Londonu, Cambridgeu i Amsterdamu, a nakon povratka u SAD bio je profesor na sveučilištu Yale i na Rockefellerovu sveučilištu u New Yorku. Bavio se metabolizmom i fiziologijom prijenosa informacija u živčanim stanicama. Dokazao način na koji neurotransmiteri djeluju na membrani živčane stanice. Podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2000. s E. Kandelom i A. Carlssonom.