Zagrebačka županija

Zagrebačka županija, grb
Zagrebačka županija (I.), administrativno-teritorijalna jedinica u središnjoj Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu. Obuhvaća 3060 km2, ima 317 606 stanovnika (2011) ili 103,8 st./km2. Graniči s Krapinsko-zagorskom, Varaždinskom,  Koprivničko-križevačkom županijom te Gradom Zagrebom na sjeveru, Bjelovarsko-bilogorskom županijom na istoku, Sisačko-moslavačkom županijom na jugu i jugoistoku, Karlovačkom županijom na jugozapadu te sa Slovenijom na zapadu. Često se naziva zagrebačkim prstenom jer obrubljuje Grad Zagreb sa zapadne, istočne i južne strane. Ima devet gradskih naselja: → Dugo Selo, → Ivanić-Grad, → Jastrebarsko, → Samobor, → Sveta Nedelja, → Sveti Ivan Zelina, → Velika Gorica, → Vrbovec i → Zaprešić; 25 općina. Obuhvaća prostor od granice sa Slovenijom na zapadu do Moslavine na istoku te od rijeke Kupe na jugu do grada Zagreba na sjeveru. Na zapadu su brežuljkasti i gorski krajevi (Žumberačka gora, Samoborsko gorje i dijelovi Medvednice); na istoku i jugu prevladavaju nizinski predjeli (Turopolje i Pokuplje). Uz Savu, najvažniju rijeku, važne su i Kupa, Odra i Lonja. Močvarno je područje Crna Mlaka; oko Velike Gorice i Zaprešića nekoliko je manjih jezera nastalih vađenjem šljunka. Klima je umjereno kontinentalna; najviše je padalina u proljeće i jesen, a najmanje zimi. Područje je uglavnom prekriveno šumom. Razvijeni su poljoprivreda, uzgoj žitarica, povrća, voća, vinogradarstvo, svinjogojstvo i stočarstvo. Područje je bogato ležištima nafte i zemnoga plina, šljunka i pijeska. Eksploatira se kamen. Razvijene su prehrambena, tekstilna, drvna i metaloprerađivačka industrija, te obrada mineralnih sirovina. Područjem prolazi cestovni i željeznički pravac Ljubljana–Zagreb–Beograd, Zagorska magistrala i sutlanski željeznički pravac. Razvijen je turizam. Parkovi prirode su Medvednica (rubni dijelovi i skijaške staze) i Žumberak–Samoborsko gorje (srednji i sjeveroistočni dio), specijalni rezervati Crna Mlaka i Japetić, posebni botanički rezervat je Cret Dubravica (stanište rosike, biljke mesožderke), a ornitološki rezervat Sava (Zaprešić–Samobor). Mnogobrojni su kulturno-povijesni spomenici.