Tochigi

Tochigi, prefektura na I sred. dijela otoka Honshūa, Japan; 6414 km2, 2 020 500 st. Većinom planinsko područje; sred. dijelom teče r. Kinu čija dolina dijeli planinske grupe Yamizo (na I) i Ashio (na Z). Poljodjelstvo (uzgoj riže, povrća, duhana, konoplje); stočarstvo; manji rudnici bakrene i manganove rude. Automob., el., prehr., keramička ind. Planinska skupina Ashio značajno turist. područje: NP Nikkō, turist. središta Nikkō, Shibara, Kawaji. Gl. grad, trg. i industr. središte prefekture je Utsunomiya (451 100 st.).