Weir, Peter

P. Weir, prizor iz filma Truman Show
Weir, Peter, australski filmski redatelj i scenarist (Sydney, 21. VIII. 1944). Među zaslužnima za procvat australske kinematografije 1970-ih (Kola koja su pojela Pariz, 1974; Piknik u Hanging Rocku, 1975). Nakon zapaženih filmova Galipolje (1981) i Godina opasnoga življenja (1983), odlazi u Hollywood. Njegove hvaljene filmove Svjedok (1985), Društvo mrtvih pjesnika (1989) i Truman Show (1998) karakterizira snalaženje likova u sredini kojoj ne pripadaju. Ostali važniji filmovi: Zelena karta, 1990; Lice straha, 1993; Gospodar i ratnik, 2003; Bijeg  iz gulaga (The Way Back), 2010. Pet puta bio nominiran za Oscara.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: